HEM >> VAX

KÖPER,  SÄLJER,  SAMORDNAR

TA VARA PÅ VAXET!

SAMORDNAR VAXHANTERING

Jag tar emot vaxblock och skickar vidare för valsning, du kan återfå motsvarande vikt i form av kakmellanväggar med valfritt format.

Jag tar även emot ramar och lådor du vill ha rensade och desinficerade, innan sista februari och efter 1 oktober


OBS! Om du vill ha särbehandling av ditt vax måste du bifoga ett intyg att det är fritt från apistan eller motsvarande bekämpningsmedel. Efter särbehandling får du tillbaka kakmellanväggar som är fria från apistanrester.

 

 

KÖPER DINA VAXBLOCK

SÄLJER VALSAT VAX

Köper hela eller delar av ditt vax *

*dagspris

Lagerför vaxmellanväggar LN (lågnormal) och HLS 

Andra format tas hem på beställning